Privacyverklaring

Privacy statement Loep Hypotheken

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens Loep Hypotheken van je verwerkt en waarom Loep Hypotheken dit doet. Het statement is van toepassing voor alle gegevens die wij van jou verzamelen voor het maken van een berekening of vergelijking op onze website of voor het afsluiten van een product.

Waarom hebben wij een privacy statement?

Je sluit via Loep Hypotheken je hypotheek online af. Hiervoor moet je persoonlijke gegevens invoeren en wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Wij zijn daarom doorlopend bezig om manieren te vinden om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij zullen jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en treden hierbij op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Het kan zijn dat wij ons privacy statement moeten wijzigen als hiervoor aanleiding is door bijvoorbeeld nieuwe privacy wetgeving. Je vindt de meest actuele versie altijd op onze website. Deze versie is van 27 december 2019. We raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

In deze verklaring hebben we het over Loep Hypotheken. Loep Hypotheken is een handelsnaam van Beukers to Business. Beukers to Business staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12044648 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65768337. Het bezoekadres van Beukers to Business is Vredenoord 147, 1852WL Heiloo.

Welke gegevens verwerken wij?

Via Loep Hypotheken kan je verschillende diensten afnemen die we in twee categorieën verdelen, namelijk:

Een vrijblijvende berekening;

 • Onze website bezoeken voor een vrijblijvende berekening; Een product afnemen;

Het afnemen van hypotheekadvies;

 • Het online afsluiten van een hypotheek bij één van onze aangesloten geldverstrekkers;
 • Het afsluiten van een hypotheek gerelateerd product, zoals een overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering of een bankgarantie.

Afhankelijk van welke dienst je afneemt, vragen wij specifieke gegevens op.

Vrijblijvende berekening

In het geval je alleen de website bezoekt voor een vrijblijvende berekening, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens die je zelf actief invoert voor het maken van een berekening, zoals je:
 • e-mailadres;
 • hoogte inkomen;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Browsergegevens;
 • gegevens van je soort telefoon;
 • Locatiegegevens;
 • leeftijdscategorie;
 • geslacht;
 • Afnemen van een product;

Kies je ervoor om daadwerkelijk een overeenkomst met ons aan te gaan voor het afnemen van een product (advies, hypotheek of hypotheek gerelateerd product), dan verwerken we naast bovenstaande gegevens de volgende gegevens van jou (en je partner):

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • BSN;
 • Winst van je bedrijf en KVK nummer (in geval je zelfstandig ondernemer bent);
 • Hoogte inkomen, functie en gegevens werkgever (in geval van loondienst);
 • Hoogte pensioen / uitkering (in geval van pensioen/uitkering);
 • Bankrekeningnummer;
 • Vermogenspositie (voor aantonen eigen middelen);
 • Gegevens van je huidige hypotheek en woning;
 • Rookgedrag (in het geval van afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering).
 • Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven. Dit mogen wij alleen bij jou opvragen in het geval er sprake is van een wettelijke basis hiervoor. Banken en verzekeraars moeten bij een aanvraag een BSN ontvangen om jaarlijks jouw gegevens te kunnen doorgeven aan de belastingdienst. Op basis hiervan mogen wij jouw BSN eenmalig verwerken.

Jouw rookgedrag is ook een bijzonder persoonsgegeven, aangezien dit over jouw gezondheid gaat. Wij gebruiken dit alleen om de hoogte van de premie van je overlijdensrisicoverzekering vast te stellen en om een aanvraag voor je in te dienen. Zonder dit gegeven, kunnen we je namelijk geen realistisch beeld geven van de mogelijk premie.

Jouw financiële gegevens zijn gevoelige gegevens. Wij vragen pas details op over jouw inkomen, zoals een werkgeversverklaring, indien je daadwerkelijk besluit een aanvraag via ons in te dienen. Zonder deze details is het afsluiten van een hypotheek anders niet mogelijk. Wij beschermen uiteraard je gegevens zo goed mogelijk zodat niemand anders hier toegang tot heeft.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij alleen gegevens van je indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Vrijblijvende berekening

Als je alleen gebruik maakt van een vrijblijvende berekening op onze website, verzamelen wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving;
 • Voor het uitvoeren van een juiste berekening;
 • Voor het helpen bij en voorkomen van storingen op de website;
 • Voor het verbeteren van onze website;
 • Voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, om zo onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Een product afnemen

Sluit je daadwerkelijk een product via ons af? Dan verzamelen we jouw gegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het toesturen van een factuur;
 • Voor het nakomen van de zorgplicht, bijvoorbeeld door het sturen van een mail bij belangrijke wijzigingen;
 • Voor het trainen en verbeteren van onze medewerkers;
 • Voor het vastleggen van een dossier, zodat we ook een aantal jaren later kunnen kijken waar jouw advies of aanvraag op was gebaseerd;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Worden jouw gegevens aan derde partijen verstrekt?

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit nodig is voor het aangaan van de overeenkomst die je via onze website wilt afsluiten. Bijvoorbeeld, als je een hypotheek online wilt afsluiten bij een geldverstrekker, zullen wij jouw gegevens moeten doorsturen aan de geldverstrekker. Daarnaast kunnen we via wet verplicht worden om jouw gegevens te delen. Hierbij kan je denken aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Met alle partijen aan wie wij gegevens verstrekken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomsten, weten we zeker dat jouw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als je een hypotheek via ons hebt afgesloten, moeten wij jouw dossier conform de Wet op het Financieel Toezicht minimaal 5 jaar bewaren. Echter wij hebben gedurende de gehele looptijd van jouw hypotheek een zorgplicht conform het Burgerlijk Wetboek. Wij kiezen er daarom voor jouw dossier te bewaren zolang jouw hypotheek loopt. Zo kunnen we altijd kijken waar jouw hypotheekkeuze ooit op gebaseerd geweest is.

Hoe analyseren wij jouw websitebezoek?

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Loep Hypotheken maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s en/of functionaliteit van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo hoef je bij een tweede bezoek niet alles opnieuw in te vullen. Daarnaast gebruiken wij cookies om je advertenties aan te kunnen bieden die passen bij jouw situatie.

Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, echter wijzen wij je erop dat dit mogelijk ten koste gaat van je gebruikerservaring met onze website. Wil je deze cookies uitzetten, volg dan de volgende stappen:

Internet Explorer

Ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”

Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit

Voor overige browsers adviseren wij je de Helpsectie van je browser te raadplegen voor instructies omtrent het weigeren van cookies.

Bij Cookies maken wij onder andere gebruik van Google Analytics Cookies. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP- adres te maskeren en hebben het delen van gegevens met derden uitgeschakeld.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Loep Hypotheken gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Loep Hypotheken heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en je inloggegevens, je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Loep Hypotheken verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Indien je nog geen product via Loep Hypotheken hebt afgesloten, kan je ons op elk moment verzoeken om je gegevens te verwijderen. Dit kan je doen door een e-mail te sturen aan info@loephypotheken.nl.

Indien je een hypotheek via ons hebt afgesloten, bewaren wij jouw hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek. De reden hiervoor is dat wij een wettelijke zorgplicht hebben voor het afgesloten product gedurende de looptijd van het hypotheek. In dat geval kunnen we je dossier helaas niet op verzoek verwijderen.

Wil je weten of alle gegevens die Loep Hypotheken van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen aan info@Loep Hypotheken onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs. Loep Hypotheken kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen indien het niet de eerste, maar volgende kopie van de persoonsgegevens betreft, conform artikel 15 van de AVG.

Klacht indienen

Als je vindt dat we je privacy niet op de goede manier behandelen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Je kan hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Loep Hypotheken
Vredenoord 147
1852 WL Heiloo

+31(0)85-1301451
info@loephypotheken.nl
www.loephypotheken.nl

IBAN NL54KNAB0255686277
Btw-nr NL190384621BO1
Kvk 65768337
AFM 12044648
KiFiD 300.016534

Is je vraag niet beantwoord?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via het contactformulier en stel jouw vraag. Liever telefonisch contact? Dat kan natuurlijk ook!