Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Loep Hypotheken wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten. Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken. In deze regeling leggen wij uit hoe u een klacht indient en welke stappen doorlopen kunnen of moeten worden.
Inhoudsopgave

Hoe kunt u een klacht indienen?

Bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wat bedoelen we met klachten?

Een klacht is elke telefonische of schriftelijke melding of reactie van u aan ons waaruit blijkt dat aan uw verwachting niet is voldaan. De belangrijkste voorbeelden:

–  klachten over een beslissing die wij hebben genomen;
–  klachten over onze dienstverlening;
–  privacyklachten. Dit zijn alle klachten over hoe we omgaan met u persoonsgegevens.

Een misverstand dat wij snel kunnen verhelpen valt niet onder een klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Geef uw klacht eerst aan Loep Hypotheken door. Verwachtte u een andere oplossing of komen wij er samen niet uit dan kunt u terecht bij een onafhankelijke partij. De klachtenprocedure is:

Stap 1: bij de behandelende adviseur van Loep Hypotheken
U kunt een klacht telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij ons indienen.

Stap 2: bij de directie van Loep Hypotheken
Wanneer u niet tot een oplossing komt met uw adviseur, dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de directie. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Wij doen opnieuw onderzoek naar uw klacht en bekijken het antwoord dat eerder is gegeven.

Stap 3: naar een onafhankelijke klachtenorganisatie
Is uw klacht niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een klachtenorganisatie.

Klachtenprocedure bij Loep Hypotheken

Als u een klacht heeft vragen wij om uw klacht binnen 4 weken na de gebeurtenis te melden via Loep Hypotheken.

Voor de afhandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens nodig:

–  uw contactgegevens (adres, telefoon en e-mailadres);
–  uw klantnummer;
–  een omschrijving van uw klacht.

Heeft u informatie die uw klacht duidelijker maakt? Stuur dan kopieën van de informatie mee. De contactgegevens van Loep Hypotheken zijn:

Loep Hypotheken
Trompet 2990 
1967 DD Heemskerk
Nederland
Telefoon: +31 (0)85 1301451
E-mail: hoi@loephypotheken.nl
www.loephypotheken.nl

Wat gebeurt er daarna?

Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt altijd binnen 10 werkdagen bericht met:

–  het antwoord; of
–  een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook wanneer u inhoudelijk antwoord krijgt.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Het KiFiD behandelt klachten over de financiële dienstverlening die u heeft afgenomen bij Loep Hypotheken. Ons KiFiD aansluitnummer is 300.016534. Het KiFiD is als volgt te bereiken:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 3338999
www.kifid.nl (u kunt uw klacht online indienen)

Is je vraag niet beantwoord?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via het contactformulier en stel jouw vraag. Liever telefonisch contact? Dat kan natuurlijk ook!