Belastingplan 2023

Woningmarkt 

Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel wordt de belastingheffing op het
beleggen in vastgoed via meerdere maatregelen verhoogd en de hypotheekaftrek verder verlaagd. Lees hier de belangrijkste
wijzigingen voor de woningmarkt in het Belastingplan 2023.

Afbouw en afschaffing jubelton voor de eigen woning

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig
afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning al verlaagd naar € 28.947. De huidige
maximale vrijstelling bedraagt € 106.671.
Deze eenmalige vrijstelling is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton
gebruikt wordt om:
■ Een eigen woning te kopen of te verbouwen.
■ De hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen.
■ De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Let op!
Voor de jubelton gold dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden
geschonken. Voorgesteld is nu dat indien in 2022 voor het eerst is geschonken, het restant van de vrijstelling
alleen nog in 2023 kan worden geschonken en niet meer in 2024. Wanneer de jubelton in 2023 wordt
geschonken, geldt in het geheel geen spreidingsmogelijkheid meer.

Verhoging van de startersvrijstelling
De drempelvrijstelling in de startersvrijstelling wordt verhoogd van € 400.000 (2022) naar € 440.000 (2023). Deze vrijstelling
geldt voor starters op de woningmarkt met een leeftijd tot 35 jaar, mits de woning gaat functioneren als hoofdverblijf.

Verhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt kan worden (kortweg gezegd vastgoed van
beleggers), stijgt van 8 naar 10,4%.
Per 1 januari 2021 waren de tarieven al gewijzigd, waardoor het tarief voor de verkrijging van de eigen woning (hoofdverblijf)
was verlaagd van 6 naar 2% en voor andere woningen en panden was verhoogd van 6 naar 8%. Per 2023 is er dus een
verdere verhoging van het algemene tarief tot 10,4% voorgesteld. Per saldo gaan bedrijven en beleggers en kopers of
verhuurders van een vakantiewoning hierdoor meer overdrachtsbelasting betalen.
Het verlaagde tarief van 2% én het zogenaamde starterstarief worden niet aangepast.

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek afgebouwd wanneer de rente wordt afgetrokken tegen
het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. Dit tarief bedraagt 40% in 2022. In 2023 zal nog één keer een verlaging
worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar is tegen maximaal 36,93%. Dit percentage komt
overeen met het tarief van de 1e schijf in de inkomstenbelasting.

Deel dit artikel